vrijdag 20 maart 2020

vragen & antwoorden rekenen

Lieve valken,

Hieronder vinden jullie een overzicht van de vragen die al werden gesteld tijdens het vragenuurtje over rekenen. Heb je zelf een vraag? Kijk dan eerst eens in deze lijst, misschien staat het antwoord dat je zoekt hier al.
Veel liefs,
Juf Emma

V : Extra uitleg bij vraagstuk nummer 2 op pagina 18 
A : Je moet je eerst de vraag stellen hoe lang dat 'rustige' traject is : het traject langs de drukke weg is 36 km en het rustige is 6 km langer dus 36 + 6 km = 42 km . Deze 42 km leggen ze af aan  een gemiddelde snelheid van 18 km per uur. Hoelang doen ze dan over die 42 km? Gebruik het schema dat we leerden. 

V: Ik heb geen passer, moet ik dan de oefeningen maken waar je een passer voor nodig hebt?
A :Neen, die oefeningen mag je openlaten en maken als de lessen op school terug beginnen.

V: Mag je voor rekenen de rekenmachine gebruiken?
A: De rekenmachine mag enkel gebruikt worden bij toepassingen en metend rekenen.

V: Foutje in de verbetersleutel bij bewerkingen ( voor de kinderen die 19B moesten maken) 
A : 12 % van 500 = 60 ( en geen 30 )

V: Nog wat extra uitleg bij de Romeinse cijfers.
A:


V: Hoe moet je oefening 10 op p. 8 oplossen in het WWB?
A : Oefening 10 gaat over oppervlakte berekenen. We leerden al de formules voor de oppervlakte van een rechthoek, vierkant, driehoek en parallellogram. Je moet de figuur die je krijgt verdelen in figuren waarvan je de oppervlakte wel kan berekenen ( bijvoorbeeld in een rechthoek en een driehoek en een vierkant .. ) Je berekent van die figuren de oppervlakte apart door de formule te gebruiken. Daarna tel je de oppervlaktes die je apart berekende, samen. Zo krijg je de oppervlakte van de volledige figuur. 

V : Hoe moet je oefening 15 p 2 oplossen in het WWB? 
A: Je moet de getallen zien als aparte breukjes die jij gelijkwaardig moet maken. Onderstaande foto kan jou op weg helpen: 
V : Vragen over GGD of KGV ?
A : Ga eens opzoek in het Kompasje welke info je daarover terug vindt , en kijk ook zeker eens naar de oefeningen die we hierover maakten in ons roze WWB. Ook onderstaand filmpje kan je helpen:

V : Wat moet ik precies maken voor rekenen en wat is extra?
A : De pagina's uit het rekenboekje + de losse bundeltjes die je meekreeg per onderdeel ( getallenkennis, bewerkingen, metend rekenen, meetkunde en toepassingen ) MOET je maken. De blaadjes die we in ons rood mapje stopten ( blaadjes uit de scheurblok ) zijn extra. 

V : Wat zijn tiendelige breuken? 
A :  tiendelige breuken zijn breuken die als noemer 10 hebben of een veelvoud hiervan ( 100,1000, .. ) Deze breuken kan je heel eenvoudig omzetten naar kommagetallen : 3/10 = 0,3 // 45 /100 = 0,45 enz..

V : Een vraag over nr. 14 p. 2 ?
A :  Deze vragen kunnen jou op weg helpen: hoeveel balletjes zijn er in totaal? ( dat is de noemer van jouw breuk ) hoeveel groene balletjes zijn er ? ( dat wordt de teller van jouw breuk ) vervolgens moet je die breuk omzetten naar procent. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten